Found 8 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: föda
  få avkomma grisa kläcka alstra frambringa ge upphov till förökas yngla av sig

Synonyms for yngla

Found 14 synonyms in 1 groups
 • 1
  Meaning: frambringa
  framföda ge liv åt nedkomma med få barn förlossas grisa valpa
  kalva föla yngla sätta till världen fortplanta sig avla föda

Synonyms for av

Found 19 synonyms in 4 groups
 • 1
  Meaning: i två stycken
  i bitar sönder isär
  av avslagen itu
 • 2
  Meaning: ut
  från av bort loss ur
 • 3
  Meaning: bräckt
  knäckt av sönder kuperad bruten
 • 4
  Meaning: per
  av efter

Words similar to yngla av sig

yngla av sig synonyms - Swedish related words for yngla av sig

Synonyms before and after yngla av sig

 • yl
 • yla
 • ylande
 • yllesammet
 • ymnig
 • ymnighet
 • ympa
 • ympkvist
 • yngel
 • yngla
 • yngla av sig
 • yngling
 • ynglingaaktig
 • ynglingaår
 • yngre
 • yngre deltagare
 • yngre medlem
 • yngre släktled
 • ynk
 • ynka
 • ynka sig