Found 8 synonyms in 1 groups
1
Meaning: föda
få avkomma, grisa, kläcka, alstra, frambringa, ge upphov till, förökas, yngla av sig

Synonyms for yngla

Found 1 synonyms in 1 groups

Synonyms for av

Found 4 synonyms in 4 groups

Words similar to yngla av sig

yngla av sig synonyms - Swedish related words for yngla av sig