Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: underårig
yngre medlem, yngre deltagare, medlem i juniorlag, junior

Synonyms for yngre

Found 2 synonyms in 1 groups

Synonyms for deltagare

Found 3 synonyms in 1 groups

Words similar to yngre deltagare

yngre deltagare synonyms - Swedish related words for yngre deltagare