Found 13 synonyms in 2 groups
1
Meaning: eländighet
uselhet, ynkedom, ynklighet, skräp, bedrövlighet, bedrövligt tillstånd, ömklighet, elände
  1. 2
    Meaning: elände

Words similar to ynklighet

ynklighet synonyms - Swedish related words for ynklighet