Found 13 synonyms in 2 groups
1
Meaning: elände [n]
ynkedom, ynklighet, bedrövelse {n}, nöd (u), jämmer
  1. 2
    Meaning: eländighet [n]

ynklighet synonyms - Swedish related words for ynklighet